XSeeker-8000

Stołowy system (TK) XSeeker 8000 to najmniejszy i najlżejszy stołowy system rentgenowskiej tomografii komputerowej w swojej klasie. Pomimo swoich małych wymiarów, system wyposażony jest w wysokowydajny generator promieniowania rentgenowskiego 160 kV, co pozwala na obserwację elementów wykonanych z tworzyw sztucznych oraz metalowych.

Jakość obrazu i funkcjonalność na równi z wyższymi modelami

Wysokorozdzielcze skanowanie odbywa się z dużą precyzją wykorzystując wejściową rozdzielczość 5,6 mln pikseli. Podgląd danych tomograficznych VR oraz funkcja wyświetlania obrazów przekrojowych umożliwiają jeszcze bardziej dokładne obserwacje.

 

Detektor panelowy o rozstawie pikseli 50 µm

System wyposażono w detektor panelowy z małymi elementami do odtwarzania obrazu mierzącymi w przybliżeniu 50 µm na piksel. Jest to najmniejszy rozstaw pikseli wśród urządzeń tej klasy, co umożliwia uzyskanie ostrych obrazów do poziomu drobnych struktur.

 

Wysokowydajne skanowanie

Sprawdzony system rekonstrukcji pozwala na wyświetlanie danych w ciągu 10 sekund po zakończeniu skanowania. W zastosowaniach przy inspekcji, gdzie wykonywane są powtarzalne skanowania próbek o tym samym kształcie, obsługa przez wciśnięcie przycisku zwiększa wydajność. Optymalne warunki, włączając w to wyświetloną pozycję oraz kontrast podczas obserwacji, są zapisywane razem z warunkami skanowania.

 

Nowe oprogramowanie XSeeker zapewnia wysoką funkcjonalność oraz najwyższą jak dotąd wydajność. Wykazując się wysoką jakością obrazu oraz dużą wydajnością, system znajduje zastosowanie w szerokim wachlarzu aplikacji, od szczegółowych obserwacji przy rozwoju produktów oraz ocenie jakości do kontroli w miejscu produkcji.

 

Przykładowa aplikacja

Odlew aluminiowy: tłok motocyklowy

Aplikacja

Parametry:

  • Wejściowa rozdzielczość 5,6 mln pikseli
  • Skanowanie w 3 krokach
  • Szerokie pole widzenia skanowania o średnicy 100 mm
  • Detektor panelowy o rozstawie pikseli 50 µm
  • Skanowanie z prędkością nawet 12 s
  • Przeglądarka danych tomograficznych z funkcją wyświetlania VR (3D)

 

Opcjonalne oprogramowanie VGSTUDIO MAX

Wysoko funkcjonalne oprogramowanie do renderingu objętościowego (VR) posiada funkcje do tworzenia animacji, wykonywania różnych pomiarów, ekstrakcję obszarów zainteresowania, filtrowanie obrazów oraz dopasowanie pozycji obrazów 3D.