Shimadzu

iMLayer AERO urządzenie do nanoszenia matrycy poprzez natrysk.

Posiada mocowanie próbki, które porusza się z kontrolowaną prędkością, przy zachowaniu tej samej odległości od dyszy natryskowej, co umożliwia stabilne natryskiwanie matrycy.

W wyniku kilkukrotnego powtórzenia natrysku, próbka jest pokrywana drobnymi kryształami matrycy, co zapewnia wysoką czułość i wysoką rozdzielczość przestrzenną. iMLayer AERO umożliwia nie tylko proces nanoszenia matrycy, ale również reakcję derywatyzacji z zastosowaniem odczynnika Girarda T, czyli chlorku (hydrazynokarbonylometylo) trimetyloamoniowego.