Badania materiałów kompozytowych przy użyciu AGX-V oraz TRViewX

29.08.2022

Materiały kompozytowe charakteryzują się anizotropią właściwości mechanicznych w zależności od kierunku ułożenia wzmacniających włókiem – wysoką wytrzymałością w kierunku ułożenia włókiem wzmacniających i niższą w kierunku poprzecznym. Laminaty w nich wykonane charakteryzują się niska odpornością na uderzenia, w trakcie których może nastąpić ich rozwarstwienie. Dlatego ważne jest aby określić ich odporność na pękanie.

Przedstawiamy Państwu artykuł w którym opisano badania materiałów kompozytowych na bazie włókien węglowych (CFRP) zgodnie z normą ASTM D5528. Badania przeprowadzono przy użyciu precyzyjnej maszyny wytrzymałościowej Shimadzu AGX-V oraz ekstensometru video TRViewX. 

2