Shim-Pol partnerem wydania podręcznika akademickiego

07.04.2023

Firma Shim-Pol od lat wspiera polską naukę oraz dydaktykę zwłaszcza w obszarze chemii i analityki. W ostatnim czasie wsparliśmy wydanie wielu podręczników akademickich. Najnowszy z nich to „Ziemia i środowisko", której autorami są Władimir Starodub, Tetiana Starodub, Zygfryd Witkiewicz oraz Sławomir Michałkiewicz.

W książce zamieściliśmy układ okresowy pierwiastków chemicznych, przydatny nie tylko dla studentów, ale także dla wszystkich osób zgłębiających wiedzę z zakresu nauki o Ziemi i środowisku.

Układ okresowy jest dostępny do pobrania:

UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW CHEMICZNYCH

 


OkładkaKsiążka przedstawia szczegółowy opis szeroko pojętego środowiska życia człowieka oraz zjawisk odpowiadających za stan tego środowiska. Opisano miejsce Ziemi w układzie słonecznym i scharakteryzowano jej sfery: atmosferę, litosferę, hydrosferę i biosferę. Omówiono umiejscowienie poszczególnych sfer, ich budowę, rozmiary i zjawiska w nich zachodzące. Scharakteryzowano zjawiska fizykochemiczne zachodzące w środowisku naturalnym oraz ich wpływ na poszczególne sfery, na powstanie i trwający około 5 miliardów lat rozwój życia na Ziemi oraz tworzenie się pierwiastków we wszechświecie. Wiele miejsca poświęcono historii powstawania skał i minerałów litosfery oraz procesom chemicznym powodującym ich ogromną różnorodność. Centralną częścią biosfery jest człowiek, którego istnienie w decydującym stopniu zależy od pozostałych sfer. Człowiek w znacznym stopniu wpływa na środowisko poprzez jego kształtowanie, ale nierzadko też zanieczyszcza je i powoduje ocieplenie klimatu niosące wiele negatywnych skutków. Zagadnienia te, jak również problemy uchronienia Ziemi przed katastrofą ekologiczną są omawiane w przedstawionej książce.

Przejdź do księgarni


22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi, największe międzynarodowe święto ekologiczne. Wydarzenie ma na celu promowanie ochrony środowiska, poszerzania świadomości ekologicznej i inspirowania do życia w zgodzie z naturą.

Zadbajmy wspólnie o naszą planetę poprzez sadzenie drzew, codzienną segregację śmieci i zbieranie makulatury. Zaplanujmy dzień bez samochodu i jeśli to możliwe naprawiajmy rzeczy zamiast je wyrzucać.