Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
PARP
Unia Europejska

ISOLUTE FILTER+ High Performance Filtration Plates

ISOLUTE FILTER+ Wysokowydajne płytki filtracyjne

ISOLUTE FILTER+ pozwala na filtrację różnorodnych próbek biologicznych oraz jest idealny do oczyszczania rozcieńczonych próbek moczu przed analizą UHPLC-MS/MS.
POZNAJ PRODUKT