UC+MS Nexera

Technika SFC lub on-line SFE-SFC doskonale nadają się do łączenia ich ze spektrometrią mas. Shimadzu wykorzystuje połączenie typu splitless. Polega ono na tym, że niskoobjętościowy zawór/regulator ciśnienia wstecznego (SFC-30A) dozuje całą objętość cieczy wypływającą z kolumny chromatograficznej bezpośrednio do spektrometru mas. Wiąże się z tym bardzo wysoka powtarzalność czasów retencji oraz pól powierzchni, ale również wysoka czułość, która z reguły jest od dwustu procent do kilkuset procent wyższa niż dla tego samego spektrometru mas w układzie LCMS.

Jest to idealne rozwiązanie do analizy pozostałości pestycydów w tkankach roślinnych lub w glebach, analizy pozostałości środków wybuchowych w glebach, analizy kwasów tłuszczowych lub fosfolipidów, które posiadają wiele izomerów. Technika SFC, a zwłaszcza w układzie SFC-MS doskonale sprawdza się również w analizie związków chiralnych ze względu na wyższe rozdzielczości i przewagę techniki SFC nad LC.