Shimadzu

ICPMS-2030

Spektrometr mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej ICPMS-2030 to bardzo zaawansowany aparat do ilościowej i jakościowej analizy elementarnej przy ekstremalnie niskich stężeniach. Swoją doskonałą czułość aparat osiągnął dzięki zoptymalizowaniu konstrukcji wewnętrznej polegającej na zastosowaniu optyki typu off-axis, opracowaniu zupełnie nowej komory kolizyjnej, zastosowaniu generatora RF o dużej mocy wynoszącej aż 1400 W, a także wykorzystaniu zupełnie nowego detektora opartego o dynodowy powielacz elektronów.

Wydajna komora mgielna chłodzona układem Peltiera gwarantuje wysoką stabilność pomiarów, a zastosowanie mini-palnika oraz specjalnego trybu ECO pozwala na minimalizację zużycia argonu. Cały układ wprowadzania próbki jest bardzo łatwo utrzymać w czystości, a jego montaż i demontaż
są niezwykle proste.

Wszystkie powyższe elementy są wynikiem wykorzystania wielu lat doświadczenia i wiedzy zgromadzonych przez Shimadzu na polu spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej.

ICPMS-2030 w połączeniu z chromatografią cieczową stanowi potężnie narzędzie do analizy specjacyjnej, na przykład chromu czy arsenu.

wykres

Nowe oprogramowanie sterujące LabSolution ICPMS zawiera w standardzie rewolucyjne, opatentowane przez Shimadzu, moduły Asystenta Tworzenia Metody oraz Asystenta Diagnostycznego, które automatycznie ustawiają optymalne warunki analizy ilościowej oraz automatycznie wykonują sprawdzanie poprawności danych po pomiarze. Pozwala to na znaczące zredukowanie czasu pracy operatora, a także ułatwia tworzenie bardziej efektywnych procedur analitycznych oraz poprawia wiarygodność danych.