Shimadzu

Bioinertny system HPLC

Bioinertne systemy (U)HPLC znajdują szczególne zastosowanie w przypadku analizy związków biologicznie aktywnych. Wiele ze związków biologicznie aktywnych może oddziaływać z elementami metalowymi znajdującymi się w klasycznych systemach (U)HPLC, może to powodować poszerzenie sygnałów analitycznych, pogarszając rozdzielczość analizy.

Bioinertny system (U)HPLC Shimadzu oparty jest o system Nexera XR (660 bar). Dzięki temu, że próbka nie wchodzi w kontakt z elementami metalowymi, system ten jest idealny do analizy składników, które mogą ulegać zmianom aktywności w kontakcie z metalem. Oferuje on wyjątkową odporność na korozję powodowaną przez fazę ruchomą zawierającą jony halogenowe, takie jak chlorki, które są wykorzystywane do analizy i frakcjonowania biopolimerów. Stosując szeroki wybór detektorów o wysokiej czułości, które są stosowane w typowych układach UHPLC możliwa jest analiza zanieczyszczeń śladowych. System ten zapewnia pracę już od 4°C, co umożliwia analizę enzymów i substancji fizjologicznie czynnych, które mogłyby być dezaktywowane w wyższej temperaturze.

Główne składniki: CBM-20A, LC-10Ai, DGU-20A5R, SIL-10Ai, CTO-20AC, FCV-10ALVP, SPD-20A, FRC-10A, LabSolutions LC, etc.