Secrets of Science magazine 02/2023

17.07.2023

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma branżowego Secrets of Science nr 02/2023.

Odnajdą w nim Państwo liczne artykuły na temat:

  • Zastosowania maszyny wytrzymałościowej AGS-X Shmadzu z oprogramowaniem Trapezium X w badaniach materiałowych dedykowanych branży automotive - wyścigowych samochodów elektrycznych
  • Nowej metody jednoczesnej detekcji frakcji MOSH i MOAH olei mineralnych w jedzeniu
  • Zintegrowanych systemów mieszanin tlenków azotu w zastosowaniach medycznych oraz metody ich badania spektrofotometrem  UV-2700 Shimadzu
  • Nowego podejścia w terapii fotodynamicznej nowotworów z użyciem spektrofotometru UV-1900i Shimadzu
  • Jak technika UFHPLC pomaga w szybkiej ekstrakcji i oczyszczaniu gramowych ilości produktów ubocznych w testach technicznie czystych substancji czynnych
  • Badania plastiku w żołądkach mew Morza Północnego metodą spektroskopii w podczerwieni z użyciem spektrofotometru FTIR serii IRSpirit
  • Zautomatyzowanej, szybkiej analizy związków zapachowych w kosmetykach chromatografem gazowym GCMS TQ-8040 NX
  • Określania wartości odżywczej olei spożywczych oraz wykrywania oszustw dotyczących ich składu poza pomocą metody chromatografii gazowej GC-FID z aparaturą Shimadzu GC-2030GCMS-QP2020NX

Życzymy miłej lektury! – KLIK >>