Spektrometry mas Shimadzu w analizie miodu

07.07.2023

Miód stanowi przedmiot badawczy o bogatej matrycy złożonej z ok. 200 substancji jak cukry, woda, białka, kwasy organiczne, witaminy i minerały, pigmenty, związki fenolowe wraz z wieloma substancjami lotnymi.

Skład miodu może zależeć zarówno od rodzaju rośliny, z której pszczoły pobierają nektar jak i zmiennych występujących w procesie produkcji miodu uzależnionych od czynników środowiskowych. Ksenobiotyki, takie jak pestycydy i antybiotyki, są powszechnie stosowane dla zapobiegania infekcjom ula.

Naukowcy z Shimadzu Asia Pacific w ramach projektu "beeswe.love" opracowali metody oznaczania śladowych ilości antybiotyków i pestycydów w miodzie, a także oznaczania kwasów fenolowych jako markerów autentyczności miodu.

Zaproponowane metody wykorzystują technikę UHPLC z potrójnym kwadrupolowym spektrometrem mas dla detekcji m.in: tetracyklin, chloramfenikolu, sulfonamidów, trimetoprymu, neonikotynoidów i fipronilu w miodach.

Wyniki prowadzonych przez nich badań można znaleźć w ebooku: Honey-Analysis-Made-Easy.pdf (shimadzu.com.sg)

Spektrometry mas Shimadzu, zarówno w układach QqQ jak i QqTOF umożliwiają również efektywną analizę miodów z pominięciem UHPLC, a to dzięki technice DPiMS (Direct Probe ionization MS).

Zapraszamy do lektury kwartalnika "Secrets of Science", w którym znajdziemy pełen tekst artykułu:

Quicker chloramphenicol detection in honey – secrets of science (shimadzu-webapp.eu)

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą aparatury do analizy miodu:

Systemy UHPLC Nexera: UHPLC/HPLC, HPLC, )U)HPLC, systemy modułowe, Nexera, chromatografia (shim-pol.pl)

Potrójny kwadrupol LCMS-8045: LCMS-8045 - Potrójny kwadrupol - Sprzężona z chromatografią cieczową - Spektrometria mas - Produkty - Shim-pol

Potrójny kwadrupol LCMS-8060: LCMS-8060 - Potrójny kwadrupol - Sprzężona z chromatografią cieczową - Spektrometria mas - Produkty - Shim-pol

Zestawy QuEChERS: Zestawy QuEChERS - BEKOlut® Zestawy QuEChERS - BEKOlut® - Akcesoria do przygotowania próbek - Produkty - Shim-pol