Shimadzu

MALDI-7090 - spektrometr mas z miękką techniką jonizacji

Spektrometr mas z desorpcją laserową, jonizacją wspomaganą matrycą i  analizatorem mas czasu przelotu. MALDI-7090 to najnowszy model MALDI Shimadzu o dużej wydajności, zapewniający szybkość wykonywania pomiarów MS i MS/MS do 2 kHz jak i wysoką rozdzielczość w trybie MS/MS (10000) dzięki funkcji ASDF.

Wysoka energia celi kolizyjnej, tryb CID-MS/MS zwiększa liczbę strukturalnych danych badanych związków chemicznych, włącznie z substancjami biologicznie czynnymi i materiałami przemysłowymi. System ten ma możliwość zmiany średnicy wiązki lasera, co pozwala odpowiednio ją zdefiniować w zależności od obszaru obrazowania. Możliwość nanoszenia próbek na serię aż 10 płytek, zapewnia pełną kompatybilność dla sprzężenia z zestawem LC oraz jednoczesną dostępność dla wielu użytkowników.

Zakres mas

Tryb liniowy

1 do 500000 Da

Tryb odbiciowy

1 do 70000 Da

Rozdzielczość

Tryb liniowy

6000

Tryb odbiciowy

25000

Ms/ms

10000

Funkcja MS/MS

 

CID/PSD

Dokładność masy

Tryb odbiciowy

2 ppm wzorzec wewnętrzny